Geschiedenis & Stichting

Een plek vol geschiedenis

In 1828 werd het oorspronkelijke huis gekocht door Jean-Charles Persil, minister van koning Lodewijk Filips, die er overleed in 1870.

In 1880 werd het huis het eigendom van vier priesters uit Parijs die er 1898 een huis van bakstenen en stenen lieten bouwen dat werd gebruikt als Marianisten seminarie, een katholieke congregatie die in 1817 in Bordeaux werd gesticht door Guillaume-Joseph Chaminade.

Zij verlieten Antony in 1903 om zich te vestigen in Freiburg in Zwitserland. Na hun verdrijving in het kader van de antiklerikale wetten werd het gebouw omgebouwd in een familiepension.

Het gebouw werd teruggekocht door de Marianisten in 1965.

Na terugkeer in hun gebouw, dat aanvankelijk Maison Saint Jean en vervolgens het retraitehuis van de Marianisten werd genoemd, besloten zij in 2006 een deel van het gebouw voor het publiek te openen onder de naam Maison de l’Abbaye.

In 2013 werden er 11 kamers volledig verbouwd om de gasten conform grote kwaliteit te kunnen aanbieden.

Marianistenstichting

De Marianistenstichting die deel uitmaakt van de Marianistencongregatie heeft als doel de ontplooiing van personen om hen zelfstandig, vrij, verantwoordelijk en tot medespelers van de ontwikkeling van hun land te maken. De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • Onderwijs in elke fase van het leven
  • De persoon tot een medespeler maken van zijn eigen ontwikkeling en de economische en sociale ontwikkeling van zijn land
  • Ontmoetingen, het overkoepelen van projecten en het uitwisselen van vaardigheden.

De Stichting stimuleert het onderwijs door rekening te houden met alle menselijke dimensies, teneinde alle vaardigheden die nodig zijn voor het verwezenlijken van projecten te valoriseren en bundelen in een netwerk.